U našem preduzeću se služimo sledećim jezicima:

nemačkim, engleskim, francuskim, italijanskim, hrvatskim, srpskim, mađarskim, rumunskim, ruskim, češkim i slovačkim

Naši konsultanti preuzimaju navedene funkcije po nalogu preduzeća, banaka, u ostavinskim postupcima, zatim od stečajnih sudova i stečajnih upravnika, te pružaju usluge u celoj Evropi:

 • Funkcije privremenog menadžmenta s težištem na finansijama, menadžmentu zaokreta, reorganizacionom menadžmentu i menadžmentu prodaje
 • Privremeno vođenje preduzeća u slučaju odsustva direktora ili vlasnika (npr. u slučaju bolesti ili nesreće)
 • Privremeno rukovođenje preduzećem u slučaju ostavinskog postupka
 • Rukovođenje kćerkom- ili sestrom-kompanijom koje nisu pod stečajem po nalogu stečajnih upravnika matičnog društva ili akcionara
 • Likvidaciju društava kapitala kao likvidator
 • Izradu prognoza u pogledu nastavka poslovanja
 • Rešavanje kompleksnih odnosa kapitalnog učešća i obračuna
 • Držanje udela u preduzeću i imovine (privrednog subjekta) kao poverenici
 • Istrage o poslovanju (detektivske usluge) pre svega u kontekstu međunarodnih stečajnih postupaka
 • Pronalaženje, sklanjanje na sigurno i korištenje imovine u zemlji i u inostranstvu
 • itd.
Horicont Erfahrung & Kompetenz

Zakažite sastanak odmah