Horicont-koncept

opisuje jednostavno i razumljivo načela i način rada u zajedničkim projektima, koji predstavljaju temelj za uspešnu saradnju orijentisanu na rezultate.

Horicont zalaže za:


H      Handlungsorientiert – orijentacija prema djelovanju – agirati umesto reagirati

O      Ofenzivno – ofenzivan pristup problemima i projektima

R       Realistično – fakti i činjenice predstavljaju osnovu za odluke

I        Inovativno – razmišljati drugačije i van zadatih okvira i granica

C      Commitment – Obavezivanje – stajati iza odluka i mera

O      Otvoreno – za povratne informacije, promene i rezultate

N      Nachhaltig – održivo – planiranje i uzimanje u obzir dugoročnih rezultata i učinaka

T      Transparentnost – osnova za donošenje odluka, motivaciju i rezultate

Logo Horicont