Preustroj poslovanja i upravljanje krizama prema Horicont-konceptu razlikuju dva bitna pojma

Teška situacija:

Rast ili razvoj poduzeća s postojećim sredstvima više nije moguć, svakodnevno poslovanje negativno je opterećeno. Opstanak poduzeća međutim nije izravno ugrožen. Ukoliko se poduzeće nalazi u teškoj situaciji potrebno je donijeti jasne odluke i sprovesti dosljedne mjere da ono ne bi zapalo u kriznu situaciju. Razlozi i povodi za teške situacije su višestruki. Kao primjer mogu se navesti sljedeća obilježja koja karakteriziraju poduzeća u teškim situacijama:

 • Nagli pad prometa u dvoznamenkastom postotku
 • Osjetno smanjenje pokrivenosti troškova
 • Kontinuirano smanjenje vlastitog kapitala tj. stope vlastitog kapitala
 • Smanjenje boniteta i kreditnog rejtinga od strane društava za zaštitu vjerovnika i za osiguranje kredita
 • Nova odobrenja za kredit nisu ili su samo moguća pod otežanim uvjetima i sa sigurnosnim depozitom
 • Postojeće kreditne linije se produžuju ili proširuju samo uz otežane uvjete i sigurnosni polog
 • Dolazi do manjka likvidnosti u svakodnevnom poslovanju i do pogoršanja stupnja likvidnosti
 • Dobavljači uvode mjere da bi smanjili svoj rizik
Schwierige Situationen

U teškim situacijama i krizama poduzeća nikada ne zaboravite na ljudski potencijal. Bitni značaj preustroja poslovanja je posredovati između stvarnih činjenica koje proizilaze iz brojčanih podataka i emocionalne strane pogođenih krizom te aktivnih sudionika.


Georg Nigl, MAS, MMBA, CMC

Kriza poduzeća:

Poduzeće se nalazi u istinskoj krizi. Egzistencija poduzeća i financijska sigurnost suradnika su neposredno ugroženi. Da bi se osigurao opstanak poduzeća potrebno je kao i u teškoj situaciji donijeti jasne odluke i sprovesti ih dosljedno. Za razliku od teške situacije ovdje prvenstveno faktor vrijeme ugrožava poduzeće koje se nalazi u silaznoj spirali. Kao i kod teških situacija postoji nekoliko obilježja za istinske krizne situacije npr.:

 • Vjerovnici prijete s obustavom ili smanjenjem tekućeg financiranja
 • Dobavljači dostavljaju robu samo nakon prethodnog plaćanja
 • Likvidna sredstva su skoro nedovoljna za svakodnevno poslovanje – dolazi do ponovnog zastoja u plaćanju ili čak do insolventnosti
 • Masivan gubitak vlastitog kapitala što dovodi do prezaduženja
 • Izostanak bitnih ključnih klijenata
 • Bitni suradnici napuštaju odjednom poduzeće
Unternehmenskrisen

Za izlazak iz teške situacije ili krize poduzeća potrebno je nadprosečno zalaganje u radu, te odlučnost u donošenju i sprovođenju odluka. Sljedeći paketi mera su sastavljeni prema Horicont-konceptu i služe kao smjernice koje mogu biti prilagođene svakom pojedinačnom slučaju individualno – mi Vas u tome podupiremo:

 • Održavanje solventnosti kao osnovno načelo
 • Temelj za donošenje odluka su pouzdane brojke (podaci) iz knjigovodstva. Ukoliko pouzdane i valjane brojke nisu dostupne, onda je prvi zadatak u preustroju poslovanja pripremiti odgovarajuće i sadržajno bitne brojčane podatke. Pouzdani brojčani podaci su neminovni za donošenje odluka kao i za pregovore s vjerovnicima i bankama.
 • U slučaju krize poduzeća važi temeljno načelo: pronaći balans između likvidnosti i rentabilnosti koji će osigurati opstanak poduzeća. Prema ovom načelu se poslovanje u fazi akutne krize svodi na likvidnost poslovanja gdje se u najmanju ruku ostvaruje pozitivan doprinos pokrivenosti troškova.
 • Koncentracija poduzeća na glavnu djelatnost, ključnu kompetenciju i nosioce prodaje koji značajno utječu na pokrivenost troškova. Opterećenja kao npr. neprofitabilni udjeli u poduzećima ili tvrtke-kćeri se prodaju.
 • Nikada ne zaboravite ljudski potencijal. Uključite i suradnike pogođene krizom poduzeća kao aktivne sudionike u preustroju poslovanja poduzeća. Na taj način dobivate od suradnika i osoba u okruženju poduzeća vrijedan doprinos za uspjeh preustroja poslovanja.
Turnaroundmanagement

Zakažite sastanak odmah