Ključne kompetencije i vodeći principi

 

Porträt Georg Nigl

Georg Nigl, MAS, MMBA, CMC
Master of Advanced Studies (MAS) - Managing Partner

Obrazovanje:

Trgovačka akademija završena maturom       

Stručno obrazovanje u oblasti finansija i bankarskom sektoru  

Dalje obrazovanje na Institutu za unapređivanje privrede (WIFI/WKO) za diplomiranog menadžera prodaje   

Postdiplomske studije na Alpen Adria Univerzitetu u Klagenfurtu

 

Certificates of Horicont

Erfahrung & Ausbildung

Djelovati promišljeno

Georg Nigl, MAS, MMBA, CMC

Iskustvo & Ključna kompetencija:

Preko 15 godina iskustva u međunarodnom menadžmentu sa težištem na Istočnoj Evropi, Jugoistočnoj Evropi, zemljama ZND-a, Turskoj i Bliskom istoku u uslužnom, bankarskom, energetskom, industrijskom sektoru i sektoru male privrede.

Specijalista sam za:

  • Razvoj poslovanja, organizaciju i vođenje prodaje
  • Menadžment zaokreta & sanacije u međunarodnom i interkulturološkom okruženju
  • Finansiranje preduzeća, projekata i prodaje robe na kredit
  • Izrada biznis planova, upravljanje poslovnim rezultatom
  • Akvizicija i posredovanje za dobijanje sopstvenog i stranog kapitala
Kernkompetenz

Vodeći principi – promišljeno delovati:

Mnogobrojna i raznovrsna poslovna iskustava predstavljaju osnovu za naše načelo „promišljeno delovati“.

To znači da na osnovu postojećih informacija i opcija izradimo i ukažemo na najbolje mogućnosti za odluke. „Delovati promišljeno“ takođe znači proceniti i razmisliti o tome da li su resursi preduzeća ciljano i svrsishodno upotrebljeni. Naše načelo „delovati promišljeno“ predstavlja temelj za planiranje budućih projekata i poslovnih modela kao i mera u kriznim situacijama.

Poslovni rezultati izraženi u brojkama najbolji su pokazatelj uspeha. Upravo u ekonomsko teškim vremenima je potrebno saradnicima u preduzeću i u okruženju koji su pogođeni krizom objasniti kako nastaju poslovne brojke, njihovo značenje i posledice. Zbog toga takođe posredujemo između stvarnih činjenica i emocionalne strane saradnika pogođenih krizom.

Horicont Leitbild

Zakažite sastanak odmah